Facebook Google+ YouTube Opinie

Zadzwoń, napisz lub wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to tylko możliwe.
 
 

    „Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust.1 pkt f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez serwis www.zespol-rdm.pl jest Monika Kałuża właściciel firmy RDM z siedzibą w Nowym Bugaju 19, 46-325 Rudniki.
    Dane mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Firmą RDM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu dla którego zostały zebrane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu.”